Profiel

2
Plastic & Product Recycling BV
Man / 50 jaar oud
Swalmen, Limburg

directeur
Plastic & Product Recycling BV

Achtergrond

Door het bieden van innovatieve oplossingen enerzijds en inzet van een ‘gedegen product specialisatie en materiaal kennis’ anderzijds, biedt PP-Recycling u dé uitgelezen kans om ook de bij u vrijkomende kunststofmaterialen te bewerken tot grondstof voor een tweede leven. De industrie kan ze gebruiken bij de vervaardiging van nieuwe producten. Hierdoor hoeven minder primaire grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Dit ontlast het milieu en draagt bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.
Waardecreatie uit afval! Vraag het PP-Recycling!

Werkervaring

Bedrijf
Functie
Van
Tot
Plastic & Product Recycling BV, Swalmen
directeur
?
-
?, ?
?
?
?

Opleiding(en)

Plastic & Product Recycling BV heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Prestige

Huidig niveau
2

Voortgang tot volgend niveau
6 / 10